U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Aanvraag digitale TANDEM handleiding + werkboek

 
Beste collega-trainers,
 
Via deze weg kunt u zonder bijkomende kosten een digitaal exemplaar aanvragen van het TANDEM-handboek en overige materialen. De gedrukte oplage is inmiddels wegens de grote belangstelling niet meer leverbaar. Het materiaal wordt uitgegeven door het Alzheimer Centrum Limburg en werd financieel mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland en de Fred Foundation. 
 
Deze uitgave is bedoeld voor ervaren MBSR/MBCT-trainers, die zich willen voorbereiden op een training met de doelgroep van TANDEM: mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorger. 
 
We vragen uw toestemming om de gegevens die u aan ons doorgeeft ten behoeve van de bestelling te mogen bewaren voor een periode van uiterlijk 12 maanden. In de tussenliggende periode willen wij u namelijk graag bevragen over uw ervaringen met het handboek en eventueel bij het geven van een training. Daarnaast vragen wij uw toestemming of mensen die een trainer zoeken en die te maken hebben met dementie in hun leven met u contact mogen opnemen voor een vrijblijvend gesprek. U kunt uw toestemming hiervoor altijd weer intrekken indien u hier later op terugkomt.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
 
Namens het TANDEM-team,
 
Martin van Boxtel,
Maastricht University
 
 
Er zijn 13 vragen in deze enquête.

Privacyverklaring TANDEM-project

Versie 16 september 2018

 

Maastricht University, gevestigd aan de Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website http://tandemproject.nl, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

TANDEM-project, t.a.v. M. Van Boxtel

Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie

Maastricht University (DRT10)

Dr. Tanslaan 12

6229 ET Maastricht 

043-3881041

 

De Functionaris Gegevensbescherming van Maastricht University is per mail te bereiken via het adres: fg@maastrichtuniversity.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TANDEM-project verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt en die het mogelijk maken om u op de hoogte te brengen van berichten die te maken hebben met het project.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht;
  • Uw naam;
  • Uw postadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw E-mailadres;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TANDEM-project verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TANDEM-project verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming die u in de survey ‘Aanvraag TANDEM-handleiding + werkboek’ gegeven hebt. De gegevens worden gebruikt voor het volgende doel:

  • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TANDEM-projectneemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TANDEM-project) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TANDEM-project bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden uiterlijk 12 maanden na het invullen van deze survey gewist. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TANDEM-project verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er is geen sprake van dat bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht. Maastricht University blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TANDEM-project gebruikt alleen technische en functionele cookies, dan wel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website / app optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TANDEM-project en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

     U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar martin.vanboxtel@maastrichtuniversity.nl.

     Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

     TANDEM-project wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TANDEM-project neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via martin.vanboxtel@maastrichtuniversity.nl.

 

Deze privacyverklaring is gebaseerd op de tekstuele aanbevelingen van de overheidswebsite Veiliginternetten.nl, een initiatief van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.